ISO 9001:2005 tanusítvány

Cégünk, tevékenységét az MSZ EN ISO 9001 :2015 szabványrendszer szerint végzi.

Tanusítványunk:

ISO certificate

A minőségpolitikánk alapgondolata

"A Minőség minősít"

Annak érdekében, hogy eleget tegyünk minőségi céljainknak, a minőségpolitikánkat a következők szerint határozzuk meg:

 • Bevezettük és működtetjük az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerint kialakított minőségirányítási rendszert.
  • Törekvésünk, hogy a termékeink és a kapcsolódó szolgáltatásaink maradéktalanul elégítsék ki a vevőink elvárásait, Ennek érdekében:
  • Termékeink minőségét folyamatosan ellenőrizzük
  • Fejlesztéseinket a vevőink igényeire alapozzuk
  • Szállítási határidőket pontosan betartjuk
  • A szellemi és technikai erőforrások folyamatos fejlesztésével emeljük a gyártási kultúránk színvonalát. Ezért nagy gondot fordítunk :
  • A vevői követelmények maradéktalan teljesítésére
  • A megbízható beszállítók kiválasztására
  • Az alkalmazottaink képzésére
  • A minőségképességünk fejlesztésére
  • A környezetünk megóvására, a környezet terhelésének csökkentésére
  • A bevezetett minőségirányítási rendszerünk a megelőzés módszerével biztosítja a hibák és a veszteségek csökkenését, ezért kiemelten kezeljük:
  • Munkatársaink minőségtudatának javítását
  • A hibák megelőzését szolgáló minőségtechnikák alkalmazását
  • A vevői elégedettség állandó fokozását
  • A mérési módszereink folyamatos fejlesztését

Ezen minőségirányítási szabványrendszer az MSZ EN ISO 9001:2015 a következőket előnyöket nyújtja:

  • A partnereinknek:
  • Átlátható tiszta célokat és tevékenységet
  • Az eredményes együttműködés ígéretét
  • A termékeink és szolgáltatásaink megbízható minőségét
  • A gyors és eredményes reakciót a vevői elvárásokra
  • Magas szintű vevői elégedettséget
  • A tulajdonosok részére:
  • Biztonságérzetét arra, hogy minőségi munka hozzájárul a gazdasági sikereinkhez
  • Bizalmat kelt, hogy megbízható minőséggel öregbítjük a cégünk és termékeink hírnevét
  • A cégvezetésnek:
  • Minőséget, mint a cégirányításának meghatározó szempontját
  • A rendszeres és független felülvizsgálat lehetőségét
  • A minőségcélok és az e|várások megfogalmazásának módszerét
  • Önmagunknak és a külvilágnak a rátermettségünk bizonyítását
  • Lehetőséget, hogy megismerjük valódi képességeinket
  • A munkatársainknak:
  • A tervezett minőségirányítási tevékenységet
  • A rendszeresített véleményalkotás és ötletadás lehetőségét
  • Egyértelmű feladatokat, felelősséget és hatásköröket a tevékenység örömét
  • A célszerű és hatékony képzés és a továbbfejlődés lehetőségét
  • A beszállítóink részére:
  • Egyértelműen megfogalmazott igényeket
  • Bizalmat a hosszú távú együttműködésre

Céljaink elérésében a Társaság minden alkalmazottja aktívan a megvalósításban közreműködni, ezért kiemelten fontos a minőségtudatunk formálása és annak állandó fejlesztése.